Nieuws

  Seizoenswandeling 14 april
  Lente, zomer, herfst, winter: ieder seizoen heeft zijn eigen karakter, kleur en ritme. Bijzonder om al wandelend te ervaren. Ben je een natuurliefhebber? Wandel dan met ons mee. Op zondag 14 april vindt de volgende wandeling plaats, met als thema ‘lente’. O.l.v. natuurgids Willem van Kruisbergen maak je kennis met de biodiversiteit en natuurwaarden op De Hoevens. Aanvang: 09.30 uur bij informatiecentrum natuurbegraafplaats. I.v.m. beperkte groepsgrootte dien je je voor 6 april aan te melden via email: activiteiten@dehoevens.nl

  Herstel oude houtwal 
  Onze natuurwerkgroep heeft de afgelopen week weer een mooie bijdrage geleverd aan het verder versterken en verfraaien van de natuur op De Hoevens. Zo is een oude houtwal ontdaan van onkruid, is de toplaag verwijderd en opnieuw aangeplant met verschillende soorten zoals meidoorn, sleedoorn en hazelaar. Dit project is mede tot stand gekomen dankzij een financiële bijdrage van Coördinatiepunt Landschapsbeheer, Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij.

  Project ‘Versneld Natuurherstel’
  Recent is het project ‘Versneld Natuurherstel’ gestart. Poelen worden beter aangelegd en de toplaag van voedselrijke aarde eraf geschraapt. Hierdoor kan de oorspronkelijke biodiversiteit weer terugkomen. Ook worden bepaalde sloten gedempt, zodat het water langer vastgehouden kan worden. Dit project wordt uitgevoerd i.s.m. landgoed De Hoevens en Loon- en Grondwerkbedrijf Kennes, Provincie Noord-Brabant en Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Aanleg patrijzenstroken in de Baronie
  De patrijs komt nog maar zelden voor in Nederland. Dankzij een bijdrage van Coördinatiepunt Landschapsbeheer Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij hebben we op De Hoevens kleinschalige akkers langs bestaande bos- en struweelranden aangelegd en deze ingezaaid met een kruidenrijk mengsel en rogge. Hierdoor vergroten we de biodiversiteit en verbeteren we het leefgebied voor de patrijs.

  Recordaantal vleermuizen
  Goed nieuws: recente tellingen van onze monitoringgroep laten zien dat er dit jaar een recordaantal van 44 vleermuizen in de vleermuizenkelder op het landgoed aanwezig zijn. Ter vergelijking: in 2019 waren dit er 19. Iedere winter vinden diverse soorten vleermuizen,zoals de grootoorvleermuis, de watervleermuis en de franjestaart, hier een fijne habitat.