Natuurprojecten

  Liefde voor de natuur, het behoud van het historische cultuurlandschap en het stimuleren van de verbinding tussen mens en natuur: dat zijn steeds de uitgangspunten bij het beheer van De Hoevens!

  Natuurontwikkeling

  De natuur op De Hoevens is steeds in ontwikkeling. Aan de hand van oude kaarten zijn verdwenen houtwallen hersteld, nieuwe lanen aangelegd en poelen gegraven. Op de akkers worden biologische granen verbouwd, waaronder enkele ‘vergeten’ soorten zoals het St. Jansrogge. In samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta, Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant is het natuurgebied langs de beek ‘De Oude Leij’ omgevormd tot ‘natte natuurparel’.

  Ecologisch beheer

  Onze eigen kudde Clun Forrest schapen en de Lakenvelder koeien van Boerderij Van ’t Zandeind uit Riel (klik hier voor het bijzondere verhaal achter deze koeien) zorgen voor natuurbegrazing van de graslanden. Dankzij dit verschralingsbeheer ontwikkelt zich een grote soortenrijkdom.

  In de beekdalgraslanden groeien soorten als moerashershooi, moeraswolfsklauw en de kleine zonnedauw. Amfibieën, vlinders en vogels vinden hier een aangenaam leefgebied – bijzondere dieren als de kamsalamander, de heidekikker, het genitiaanblauwtje, de grutto, de korhoen en de patrijs gedijen goed.

  Vleermuizenkelder

  In 2011 is vlakbij de natuurbegraafplaats een uniek winterlogement voor vleermuizen geopend. De vleermuis, een bedreigde diersoort, vindt in de vleermuizenkelder een veilig onderkomen voor haar winterslaap. Tijdens recente tellingen zijn maar liefst 8 grootoorvleermuizen en 1 franjevleermuis aangetroffen.

  Uilenkasten

  Verspreid over het landgoed hangen diverse uilenkasten waar de uilen in kunnen broeden. Ook in de Vlaamse Schuur is een uilenkast aanwezig.

  Bijen en vlinders

  Landgoed de Hoevens zet zich graag in voor de bijen en vlinders. Zo zijn we ambassadeur van de Vlinderstichting en Stichting Food4Bees. Vanuit de bijenkasten van stadsimkerij Beezzzz uit Tilburg vliegt een bijenvolk uit om zich tegoed te doen aan de heerlijke nectar van de kruiden- en bloemrijke weides. Deze weides worden 100% ecologisch beheerd, zonder gebruik van pesticiden of kunstmest. Nestgelegenheid vinden de bijen in de oude houtwallen, die weer in ere zijn hersteld op De Hoevens.

  Patrijzenstroken

  De patrijs komt nog maar zelden voor in Nederland. Op De Hoevens is deze gelukkig nog wel aanwezig. Dankzij een bijdrage van Coördinatiepunt Landschapsbeheer Provincie Noord-Brabant en de Nationale Postcodeloterij hebben we kleinschalige akkers langs bestaande bos- en struweelranden aangelegd en deze ingezaaid met een kruidenrijk mengsel en rogge. Hierdoor vergroten we de biodiversiteit en verbeteren we het leefgebied voor de patrijs.

  Landgoed de Hoevens is er trots op ambassadeur te zijn van European Networks of Private Land Conservation