Visie

    Landgoed de Hoevens wordt op duurzame wijze en met veel liefde voor de natuur beheerd en ontwikkeld rond de kernwaarden rust, ruimte, cultuurhistorie en eenvoud. Het is een bijzondere plek waar mens en natuur op harmonieuze wijze met elkaar in verbinding worden gebracht. Deze kernwaarden geven richting aan elke ontwikkeling op het landgoed: zowel landschappelijk, agrarisch als recreatief. De Hoevens biedt vandaag de dag onder meer ruimte om te kamperen, te overnachten en te vergaderen – maar ook voor bijvoorbeeld biologische akkerbouw, natuureducatie en natuurbegrazing.

    Sinds september 2014 is op De Hoevens een natuurbegraafplaats geopend. Met de mogelijkheid tot het begraven van een lichaam of urn, midden in de natuur. En met een bijzondere afscheidslocatie voor een ceremonie of condoleance. Het oprichten van deze natuurbegraafplaats past perfect in de duurzaamheidsgedachte van Landgoed de Hoevens.