Natuurprojecten

  Het beheer van Landgoed de Hoevens is gericht op duurzaamheid, het behoud van het historische cultuurlandschap en de verbinding tussen mens en natuur.

  Natuurontwikkeling

  Aan de hand van oude kaarten zijn verdwenen houtwallen hersteld, nieuwe lanen aangelegd en poelen gegraven. Op de akkers worden biologische granen verbouwd, waaronder enkele ‘vergeten’ soorten zoals het St. Jansrogge. Van het rogge brouwt een lokale brouwerij het eigen Sint Jansrogge bier. De lokale bakker bakt er koekjes, een molensteentje (kruidkoek), crackers en ontbijtkoek van.

  In samenwerking met Waterschap de Brabantse Delta, Brabants Landschap en de Provincie Noord-Brabant is het natuurgebied langs de beek De Oude Leij recent omgevormd tot ‘natte natuurparel’.

  Ecologisch beheer

  De graslanden van De Hoevens worden begraasd door een eigen kudde Clun Forrest schapen en Lakenvelder koeien van Boerderij Van ’t Zandeind uit Riel. Dankzij dit verschralingsbeheer ontwikkelt zich een grote soortenrijkdom. In de beekdalgraslanden groeien soorten als moerashershooi, moeraswolfsklauw en de kleine zonnedauw. Amfibieën, vlinders en vogels vinden hier een aangenaam leefgebied – bijzondere dieren als de kamsalamander, de heidekikker, het genitiaanblauwtje, de grutto, de korhoen en de patrijs gedijen goed.

  Vleermuizenkelder

  In 2011 is vlakbij de natuurbegraafplaats op het landgoed een uniek winterlogement voor vleermuizen geopend. De vleermuis, een bedreigde diersoort, vindt in de vleermuizenkelder een veilig onderkomen voor haar winterslaap. Tijdens recente tellingen zijn maar liefst 8 grootoorvleermuizen en 1 franjevleermuis aangetroffen. Dat is uniek, gezien de relatief korte tijd dat de kelder open is.

  Uilenkasten

  Verspreid over het landgoed hangen diverse uilenkasten waar de uilen in kunnen broeden. Ook in de Vlaamse Schuur is een uilenkast aanwezig. Via een webcam kunnen geïnteresseerden de bezigheden van de uilenfamilie volgen.
  Klik hier voor de webcam. Gebruikersnaam: landgoed@dehoevens.nl. Wachtwoord: Uilennest.

  Ambassadeur

  Landgoed de Hoevens werkt graag samen met organisaties die zich inzetten voor de natuur. Zo is De Hoevens bijvoorbeeld ambassadeur van de Vlinderstichting en Stichting Food4Bees. Samen dragen we een steentje bij aan een verbeterde leefomgeving voor de vlinders en bijen.